header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Osobní nádraží Velim se nachází ve východní části Středočeského kraje. Nádraží leží u 1. železničního koridoru pro hlavní dálkový železniční tah mezi Děčínem a Břeclaví na trati 011 Praha – Kolín. Původ stanice se datuje do roku 1867, kdy v obci probíhal hospodářský růst v oblasti cukrovarnictví. Postavení železniční zastávky ovlivnil Justus Emanuel Szalatnay, který byl pro Velim významný nejen jako duchovní, ale přispěl i v oblasti hospodářského rozvoje obce.
Cílem oprav bylo dosažení reprezentativního a původního historického vzhledu výpravní budovy. Stavební práce začaly v dubnu 2021 a skončily v květnu 2022. Během tohoto období byla obnovena historická podoba vnějšího pláště budovy včetně výměny otvorových výplní, proběhla oprava střechy, čekárny pro cestující veřejnost a veřejných toalet, zároveň byly opraveny provozní prostory pro zlepšení komfortu zaměstnanců. Součástí byla i revitalizace zpevněných ploch přednádražního prostoru
a dodání mobiliáře.
Díky proběhlé opravě je zvelebena nádražní budova včetně okolí. Dále v železniční stanici probíhá investiční akce „Velim – Poříčany, BC“ v rámci které budou ve stanici Velim vybudovány výtahy pro zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště, které bude také celé zrenovované. Přínosem opravných prací bylo zejména zlepšení technického stavu objektu a prostor pro cestující veřejnost a občany města. Opravou budovy nádraží bylo podpořeno cestování vlakem a turistický ruch v této lokalitě.

  • Období realizace: 30. 4. 2021 – 31. 5. 2022
  • Iniciátor: Správa železnic, státní organizace
  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Projektant: Správa železnic, státní organizace
  • Realizátor: GJW Praha spol. s r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy