header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Návrší jihozápadně od českokrumlovského hradu bylo chráněno zřejmě již v období 15. století předsunutou fortifikací. Její součástí tvořil i dodnes dochovaný objekt opevnění v jižní části Kuchyňské zahrady (zámeckého zahradnictví).
Okolo roku 1800 byla v území mezi Kuchyňskou zahradou a zástavbou Rybářské ulice založena Horská zahrada. Ve strmých svazích nad řekou Vltavou zde byly zřízeny dřevěné chodníky, odpočívadla a vyhlídkový pavilon. Horská zahrada byla využívána k procházkám a nabízela malebné výhledy na řeku a na starobylé město. Východní bašta opevnění byla v roce 1824 upravena na zahradní besídku s vyhlídkou. Na přání návštěvníků bylo možno zvednout šindelovou stříšku vyhlídky pomocí pákového mechanismu, umístěného ve sklepě pod vyhlídkou. Zvednutá střecha připomínala svým tvarem slunečník a vyhlídka proto byla pojmenována Paraplíčko.
Po druhé světové válce objekt opevnění postupně chátral. Rovněž Horská zahrada postrádala pravidelnou péči a zarostla náletovými dřevinami. Dlouhodobě neudržovaný svah a skalní výchozy hrozící zřícením se staly rizikem pro domy v Rybářské ulici. Národní památkový ústav připravil v roce 2009 projekt rekonstrukce Horské zahrady.
Motivací proměny území Horské zahrady bylo řada. Bylo třeba stabilizovat skalní svahy a ochránit tak stavby v Rybářské ulici. Zpustlá zahrádka na baště na 5. zámeckém nádvoří čekala na nové využití. Opevnění s vyhlídkou Paraplíčko bylo vybráno pro zřízení zahradnického muzea.
Rekonstruovaná zahrádka na baště se stala jednou z nejoblíbenějších vyhlídek na historické centrum Českého Krumlova a je připravena sloužit jako vstupní objekt do obnovované Horské zahrady. Skalní svahy v Horské zahradě jsou stabilizovány a připraveny pro zřízení vycházkové stezky. Opevnění s vyhlídkou Paraplíčko bylo rekonstruováno a v současnosti se zde připravuje expozice zahradnického muzea.

  • Realizace proměny: 2010–2015
  • Iniciátor proměny: RNDr. Jan Schröfel (ČVUT Praha), Ing. Svatoslav Chamra (ČVUT Praha), PhDr. Pavel Slavko (Národní památkový ústav, Státní hrad a zámek Český Krumlov), Ing. Jiří Olšan (Národní památkový ústav, Státní hrad a zámek Český Krumlov)
  • Investor: Ministerstvo kultury ČR – Informační systém programového financování (ISPROFIN) - Evidenční dotační systém (EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS)
  • Projektant: Prof. Ing. Jiří Barták (ČVUT Praha), Ing. Karel Jandourek, Český Krumlov, prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa (GIRSA AT Praha)
  • Realizační firma: VIDOX s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy