header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Letos vstoupí unikátní putovní výstava Má vlast cestami proměn – příběhy domova, na které spolupracuje celá země, do 14. ročníku. V sobotu 18. června 2022 v 11 hodin jej slavnostně zahájí spolek Cestami proměn a jeho partneři v nádherném prostoru Strahovského kláštera, za jeho vlídné a velmi vstřícné spolupráce.

Strahov

Průběh celodenního slavnostního zahájení se bude podobat minulým ročníkům. Hymnou jej opět zahájí famózní operní pěvec a duše proměny hradu Grabštejn na Liberecku Luděk Vele. Setkají se Srdce vlasti a všechna Srdce krajů nesená v rukách krajských partnerů, tepající zdravím pod dohledem pana prof. Pirka. Vítězné proměny opět ocení pan arch. Josef Pleskot s odbornou porotou. Den roztančí soubory Hořeňák a Hořeňáček, odpoledne vystoupí AG Flek a program uzavře velkolepý chrámový sbor v kostele. Společně s patronkou Blankou Stehlíkovu a další osobností pokřtíme katalog proměn. Slavnostní zahájení si nelze představit bez přehlídky umu lidských rukou – stánků držitelů certifikátů Asociace regionálních značek, prezentace krajů a tolik cenného udržování řemesel péčí učňovských škol. Děti potěší dětský koutek. Vstup bude opět volný. V infostánku budou k dispozici zázračná loga výstavy. Ta umožní výhodný vstup do klášterní knihovny a obrazárny, do galerie Miro a Muzea miniatur

Výstava letos pozve své návštěvníky do sousedství Pražského hradu, do prostoru kouzelného baroka s nevšední duchovní silou, do jednoho z významných opatství řádu premonstrátů, kde je pohřben jeho zakladatel svatý Norbert. Výstavě se dostalo vřelého přivítání od pana opata Daniela Petera Janáčka, spolubratří i správy kláštera. Je nám velkou ctí představit toto místo okruhu příznivců výstavy z celé země i ze zahraničí. Díky svým obyvatelům, správcům a jejich obdivuhodné péči je výstavě důstojným a vzácným zázemím. V průběhu slavnosti a v následujících dvou týdnech jedině zde uvidíte celý komplet výstavy na jednom místě. Poté se rozjede v kolekcích na celoroční putování.

Výstavu pořádá spolek Cestami proměn pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace krajů ČR. Hlavním partnerem ročníku je Královéhradecký kraj. Partnery jsou kraje ČR, Česká komora architektů, Spolek pro obnovu venkova a další organizace. Strategickým partnerem společnost Info Nova, s.r.o.

Výstava Má vlast je poděkováním autorům proměn za odpovědnou péči o náš společný domov. V minulých letech se proměnila z národní v mezinárodní. Jako každý rok se setkáme s proměnami ze všech krajů ČR i ze Slovenska, výstava bude již tradičně putovat po České republice a Slovensku, opět vycestuje do Gruzie a letos také do Nizozemska na světovou zahradnickou výstavu FLORIADE EXPO 2022. Plakáty, které se vrátí z putování po knihovnách, budou uloženy v depozitáři Národní knihovny, a díky tomu i dále k dispozici zájemcům a badatelům.

Těšíme se na viděnou s vámi v sobotu 18. června a přejeme krásné zážitky nad proměnami naší země.

Drahomíra Kolmanová
ředitelka Cestami proměn, z.s.
2. 5. 2022

Pozvánka na zahájení národní putovní výstavy rámeček nová loga

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE
Pozvánku si stáhnete ZDE