header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Jihočeská obec Cehnice leží na okraji českobudějovické pánve, ve strakonické kotlině. Zdejší krajina je zvlněná s množstvím rybníků a drobných vodních toků. A právě středem obce, pod památkově chráněným mostem, protéká Cehnický potok. Ten v minulosti představoval v zátopovém území při déle trvajících deštích a lokálních bouřkách značné nebezpečí pro nemovitosti i majetek. Poslední devastující velká voda přišla v srpnu 2002. Od té doby se stala důležitou součástí života obce různá společně navržená a následně i realizovaná protipovodňová opatření. Posledním a nejdůležitějším projektem zapadajícím do mozaiky přírodě blízkých protipovodňových opatření byla revitalizace rybníka Třtí umístěného nad zastavěným územím obce. Realizací se završila komplexní protipovodňová ochrana obce Předtím byl rybník dlouhá léta bez vody. Jeho zdrž byla rovnoměrně zabahněna v celé ploše až do výšky původní hladiny. Rybníku chybělo výpustní zařízení, voda z Cehnického potoka přetékala přes poškozený bezpečnostní přeliv. Koruna hráze byla nezpevněná, na několika místech poškozená s viditelnými průlehy a menšími průrvami. Hráz porůstaly staré poškozené dřeviny a nálety. Bylo patrné, že pod vykotlanými kořeny stromů dříve pronikala voda skrz hrázové těleso.
Projekt řešil kompletní opravu a odtěžení velkého množství sedimentu z rybníka Třtí, který je průtočný a k jehož napájení slouží Cehnický potok. Realizací projektu vznikla retenční nádrž s 20% objemem stálého nadržení. V nátokové části nádrže byla provedena revitalizační opatření – revitalizace toku, tůňky a také mokřad.

  • Období realizace: 2019–2020
  • Iniciátor: Helena Sosnová
  • Investor: Obec Cehnice
  • Dotace: Operační program životní prostředí 2014–2020
  • Realizátor: HYDRO & KOV s.r.o.
  • Fotografie: Obec Cehnice
  • Webové stránky proměny/ obce www.cehnice.cz/

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy