header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Južné opevnenie Trenčianskeho hradu bolo vybudované s jediným cieľom – chrániť hrad pred dobytím. Mocní uhorskí páni po stáročia bránili vstup do hradu z južnej strany. Časy sa však zmenili. Dnes sa hrady nedobývajú, ale navštevujú. A to, čo kedysi bránilo vstupu, má teraz potenciál prilákať na hrad návštevníkov. Južné opevnenie
Trenčianskeho hradu sa tak dočkalo dňa, keď sem vďaka citlivej rekonštrukcii prichádzajú obdivovať hrad tisíce návštevníkov.
Južné opevnenie je rozsiahla stavba v teréne, ktorú tvoria múry, priekopy, most a obranné veže. Vybudovať takúto stavbu v 16. storočí nebolo jednoduché, rovnako ako ju nebolo ľahké udržiavať v modernej dobe. Z tohto dôvodu bola stavba zanedbaná a verejnosti neprístupná. Vhodná príležitosť na jej kompletnú rekonštrukciu prišla až s operačným programom Interreg V-A SK-CZ.
V rámci rekonštrukcie južného opevnenia získal hrad novú prístupovú cestu, po ktorej sa návštevníci môžu dostať na hrad z lesoparku Brezina. Takto sa prepojili dve významné rekreačné a kultúrne zóny v Trenčíne - Čerešňový sad a Trenčiansky hrad. Zároveň sa rozšírila sprístupnená plocha hradu o takmer 7000 m². Teraz poskytuje
veľkorysý a atraktívny priestor na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí. Južné opevnenie sa zároveň využíva ako pamiatkovo prezentovaná súčasť Trenčianskeho hradu.

  • Období realizace: 24. 5. 2018 – 18. 11. 2021
  • Iniciátor: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske múzeum v Trenčíne
  • Investor: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske múzeum v Trenčíne
  • Dotace: Európsky fond regionálneho rozvoja: Interreg V-A, Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
  • Projektant: Ing. arch. Tibor Škandík
  • Realizátor: METROSTAV, a.s., Pro Restauro s.r.o., MT CASTRUM, s.r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy