header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Karlovo náměstí svou plochou 2,2 ha náleží k největším v České republice a je pojmenováno po císaři Svaté říše římské a českém králi Karlu IV. O proměně náměstí se vedly debaty už dlouhé roky, jeho dřívější podoba pocházela z 80. let 18. století, od té doby docházelo pouze k nutným opravám. Povrchy tak již nebyly v dobrém stavu,
bylo nutné řešit i stav zeleně, některé stromy v liniích chyběly, na centrální ploše stály dřevěné kontejnery s dožívajícími stromy a keři a celkově si náměstí novou proměnu už opravdu zasloužilo.
Celá akce byla velmi náročná. To bylo dáno nejen velkou plochou, která byla revitalizována, ale také tím, o jak významné místo se jedná. Město Třebíč kladlo důraz na zachování všech výchozích kulturně historických hodnot veřejného prostranství a zároveň pracovalo s požadavky na moderní pobytový prostor centra města a na zakomponování potřeb spojených se změnou klimatu.
Předláždění se vsazenými časovými milníky, osazení novým mobiliářem a nové vodní prvky proměnily tvář náměstí. V rámci obnovy zeleně byly vysázeny okrasné hrušně, které na jaře prostor oživí krásnými květy, v létě vytvoří potřebný stín a na podzim vybarví své listy do pestrých barev. Díky zklidnění dopravy slouží náměstí i jako místo odpočinku. Ve východní části se zmenšilo parkoviště a vedle něj vznikla pobytová část s kašnou, lavičkami a zastávkami MHD. Karlovo náměstí více než kdy dříve slouží jako místo trhů, jarmarků a kulturních akcí pro obyvatele i návštěvníky města.

  • Období realizace: září 2020 – září 2022
  • Iniciátor: město Třebíč
  • Investor: město Třebíč
  • Projektant: Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla
  • Autor architektonického návrhu: ATELIER RAW s.r.o.
  • Realizátor: Společnost pro nové Karlovo náměstí, sdružení firem SOBOS CZ spol. s r. o. a KLEE, s. r. o.
  • Fotografie: Archiv města Třebíč

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy