header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Klasicistický kaštieľ dala v 18. storočí postaviť grófka Therese van Dernáth. Dokončili ho Rhollovci, ktorí ho obývali do roku 1874. Mesto Snina sa stalo vlastníkom 27. októbra 2009. Kompletná obnova národnej kultúrnej pamiatky sa začala z iniciatívy mesta v novembri 2011.
Kaštieľ bol v dezolátnom stave. Okrem iného ho trápili praskliny v múroch či prehnité drevené trámy. V miestnostiach súčasnej galérie sa zrútil strop a časť klenby. Pivnica bola zaplavená vodou. Komplexná rekonštrukcia kaštieľa sa uskutočnila vďaka finančným prostriedkom EÚ. Architektonické riešenie zachovalo charakter pamiatkovo chránenej budovy. Cieľom bolo zachovať čo najviac pôvodných konštrukcií a detailov, ktoré budovu umelecky a historicky obohacujú. Pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda bol zrekonštruovaný kaštieľ 5. júla 2013 slávnostne otvorený pre verejnosť.

  • Období realizace: 1. 11. 2011 – 1. 5. 2013
  • Iniciátor: Město Snina
  • Investor: Město Snina
  • Dotace: Operačný program: Regionálny operačný program, Opatrenie 3. 1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
  • Projektant: Ing. arch. Ján Katuščák, Architektonický ateliér AAK
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Ján Katuščák, Architektonický ateliér AAK
  • Realizátor: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy