header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

První kroky k obnově strakonického hradu podnikl kraj v roce 2015. Souběžně s přípravou projektové dokumentace odkoupil prostory bývalé komendy Řádu maltézských rytířů. Předal je do správy muzea, a tak začala několikaletá práce na jedinečných expozicích dud a dudáctví, historie textilní výroby, motocyklů značky ČZ a Suverénního
řádu maltézských rytířů.
Stavební úpravy probíhaly v tzv. Bavorském paláci, v budově bývalého děkanství s kapitulní síní a ambitem (dříve komenda maltézského řádu) a ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím. V průběhu rekonstrukce došlo k několika zajímavým objevům. V objektu bývalé komendy byly v jedné místnosti odkryty rozsáhlé nástěnné malby, které jsou datovány do poloviny 18. století, tj. do období rokoka. Jedná se o čtyři průhledy do krajiny. Zobrazena je pravděpodobně krajina Itálie nebo středomořských ostrovů, které byly celoplošně odkryty a zrestaurovány. Nástěnné malby byly v menším rozsahu nalezeny i v sousedním salonku. Významným objevem bylo odkrytí malovaných, více než 600 let starých, trámů. Dále v prostorách bývalého děkanství byly při odstraňování stropního podhledu odhaleny dvě široké desky a čtyři zdobená prkna. Obě desky, na kterých je připevněno malované plátno, jsou bočními částmi středověkého oltáře. Prkna s ornamenty byla kdysi součástí malovaného stropu. Oba nálezy jsou datovány do druhé poloviny 15. století až počátku 16. století, tedy do období renesanční přestavby.
Muzeum po náročné rekonstrukci otevřelo nové a zcela unikátní expozice, které představují pět hlavních oblastí typických pro město Strakonice. Jejich součástí je také v rámci střední Evropy unikátní výstava věnovaná Suverénnímu řádu maltézských rytířů, který ve Strakonicích působil téměř 700 let. Vše je doplněno o nejrůznější interaktivní prvky.

  • Období realizace: červenec 2018 – březen 2022
  • Iniciátor: Muzeum středního Pootaví, PhDr. Ivana Říhová, ředitelka muzea
  • Investor: Jihočeský kraj
  • Dotace: 52. výzva IROP
  • Projektant: Atelier Domus, stavební část, H. Fetterle, výtvarné řešení expozic, M. Čejka, výtvarné řešení expozic, V. Lstibůrek, výtvarné řešení expozic
  • Realizátor: POHL cz a.s., stavební část, Josef Novotný, restaurátorské práce, REVYKO spol s r.o., realizace interiérů
  •  Autor (autoři) fotografií Muzeum středního Pootaví

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy