header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na okraji města Peček se nachází rybník Benešák, kolem kterého je z jižní strany veden Mlýnský náhon. Místo navazující na městský park však nebylo v ideálním stavu. Vedení města se proto rozhodlo situaci řešit, Benešák revitalizovat a vytvořit zde místo pro pohodové trávení volného času. Součástí revitalizace bylo odtěžení nánosů, úprava dna, odstranění nevhodně situovaných a poškozených stromů, obnova obvodových hrází, výpustného zařízení a vtokového a výtokového zařízení. Odtěžením
nánosů a úpravou dna vzniklo litorální pásmo na jižní straně rybníka s hloubkou do 50 cm. Litorální pásmo po přirozeném osídlení vodními organismy výrazně zvyšuje biodiverzitu rybníka i bezprostředního okolí.
Po celém obvodu rybníka byl návodní svah vybudovaný bez souvislého opevnění. Břehová hráz je pouze podél koryta Mlýnského náhonu. Jemnozrnné zeminy v kombinaci s vlivem přírodních podmínek zapříčinily rozsáhlou degradaci hrází po celém obvodu. Původní břehová hrana ustoupila po obvodu rybníka o cca 2–2,5 m. Zachováním takového stavu by docházelo k narušování návodních svahů obvodových hrázek a narušování kořenových systémů stromů, které Benešák lemovaly. Dno rybníka pokrýval nános sedimentů z obvodových hrázek.
Díky obnově získal rybník zpět téměř původní rozsah. V části rybníka vzniklo zpevnění návodních svahů pohozem z lomového kamene. Jižní cíp byl modelací pozvolného sklonu svahů přetvořen v litorální pásmo. Má doporučovaný rozsah přirozeného osvětlení pro rozvoj organizmů. Modelací litorálního pásma s hloubkou 50 cm a jeho postupným přirozeným osídlováním na vodu vázaných organismů dochází ke zvyšování biodiverzity a zlepšování ekostabilizační funkce vodního ekosystému.

  • Období realizace: 1. 11. 2019 – 6. 10. 2020
  • Iniciátor: Město Pečky
  • Investor: Město Pečky
  • Dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Realizátor: PAS Natura s.r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy