header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Domek dnešního muzea nechala vybudovat Alice G. Masaryková na vlastní náklady v roce 1928 pro místní pobočku Čs. červeného kříže. Budova do roku 1991 sloužila jako sociální dům a poradna pro matky s dětmi. Od roku 2002 zde provozovalo Muzeum T. G. M. Rakovník pamětní síň s malou expozicí. Bohužel domek, který byl ve vlastnictví
ČČK, nebyl v dobrém technickém stavu a investice ze strany muzea nebyla možná. V roce 2017 objekt odkoupil Úřad Středočeského kraje. Muzeum následně využilo výzvy IROP a v letech 2020–2022 proběhla rekonstrukce objektu včetně vybudování nových expozic. V rámci rekonstrukce došlo k novému položení krovů a střechy, vybudování nového zdroje topení, kompletní výměně elektroinstalace, rozvodů vody, odvlhčení objektu, položení nových podlah, vybudování datových rozvodů a nainstalování nové EPS a EZS včetně kamerového systému, rekultivaci zahrady a vybudování pítka v zahradě. Celý objekt je bezbariérový včetně bezbariérové plošiny a toalety pro hendikepované návštěvníky. Díky IROPové dotaci zde zároveň vznikla zcela nová a moderní expozice obohacená o multimediální prvky. Objekt dnes slouží jako Muzeum Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže. Návštěvníci se zde mohou seznámit s osobností Alice G. Masarykové i s historií ČČK. V přízemí objektu expozice prezentují rekonstrukci bytu A. G. Masarykové i rekonstrukci dobové čekárny pro matky s dětmi. První patro muzea je věnováno historii mezinárodní organizace Červený kříž, slouží ale zároveň jako výstavní či přednáškový prostor. Expozice jsou doplněné multimediálními prvky. Návštěvníci mohou využít k odpočinku také zahradu objektu, kde je instalována bronzová socha matky s dítětem od známé sochařky Ley Vivot.

  • Období realizace: 24. 3. 2020 – 31. 5. 2022
  • Iniciátor: Magdalena Elznicová Mikesková
  • Investor: Středočeský kraj
  • Dotace: IROP - výzva č. 76 Muzea II
  • Další partneři: Muzea Servis, spol. s r.o., Lokša PrePress, s. r. o., Pavla Zimmermannová, Krutart s.r.o., Český červený kříž, David Daenemark 3dsense s.r.o.
  • Projektant: FAM ARCHITEKTI, s.r.o., akad. arch. Miloslav Čejka, Ing. arch. Tereza Keilováh
  • Autor architektonického návrhu: akad. Arch. Miloslav Čejka
  • Realizátor: Martin Vršecká s.r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy