header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Počátečním impulsem proměny se stala idea obnovy archeologické expozice, zničené povodní v roce 2002 a zároveň existence nevyužívaného objektu bývalé stodoly, založené patrně na konci 17. století. Myšlenka nové výstavy rezonovala mezi archeology muzea již od roku 2006. Cílem projektu se stalo vybudování moderní expozice společně s komplexní obnovou dalšího historického objektu v zámeckém areálu. Významným milníkem byla podpora zřizovatele při realizaci stavby a obdržení finanční dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Rekonstrukce objektu začala v červnu roku 2019 a přinesla s sebou řadu výzev spojených s průběhem stavebních prací v objektu, který byl primárně postaven pro jiný účel. Problematická byla absence základů, stejně jako velké rozdíly v tloušťce a sklonu obvodových zdí. Velkým experimentem při stavbě expozice byla i realizace skutečné
vodoteče v jejím interiéru nebo zhotovení dermoplastických preparátů praturů. Pozitivem objektu naopak byla jeho světlá výška umožňující expozici koncipovat jako dvoupatrovou, s vizuálním propojením „skanzenové“ části a moderní prezentace sbírkového fondu. Expozice Archevita – Stopami věků nabízí veřejnosti možnost
poznání řady zajímavostí z naší historie. Interaktivní a dobrodružná cesta dějinami je lemována rekonstrukcemi obydlí a život jí vdechly také známé herecké osobnosti. Najdeme zde počítačové perspektivy, holografické projekce i videomapping. Na ochozové galerii jsou představeny poklady archeologické sbírky doplněné o infokiosky,
které edukativní i hravou formou nabízejí širokou škálu informací. Expozice přináší nezapomenutelný zážitek, protože v ní díky moderním technologiím ožívají doby dávno minulé.

  • Období realizace: 24. 6. 2019 – 20. 6. 2022
  • Iniciátor: Mgr. Jana Klementová, Mgr. David Daněček, Mgr. Kamil Smíšek, Mgr. Petr Nový, Mgr. Martin Černý, Mgr. Eliška Staňková
  • Investor: Středočeský kraj, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
  • Dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj, Programové období 2014-2020, prioritní osa 3,SC 3.1, výzva č. 76 Muzea II
  • Další partneři: Keltoi, o. s. (Václav Horák), Trigema Building, a. s. (Ing. Miroslav Hendrich), Energy Benefit, a. s. (Břetislav Nádvorník), AV Media Systems, a. s. (Ing. Jan Buriánek), Česká krajina, o. p. s. (Ing. Dalibor Dostál), Miloš Malucha, MgA. Jan Padyšák, Mgr. Kristýna Urbanová
  • Projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., Ing. arch. Tomáš Šantavý
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Tomáš Efler, Ing. arch. Tomáš Tomsa
  • Realizátor: KELTOI, o. s., Trigema Building, a. s., AV MEDIA SYSTEMS, a. s., Energy Benefit Centre a. s.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy