header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na začátku byla zanedbaná rokle ústící do vodní nádrže nazývané „Smradlák“, neboť neměla stálý přítok. Nové vedení města se rozhodlo reagovat na podněty občanů a zahájilo tři akce pro
proměnu místa tak, aby se z bariéry stala spojnice dvou městských lokalit. Nejprve byl zajištěn trvalý přítok vody do nádrže z výše položeného rybníka. Dále vznikl projekt na revitalizaci
nádrže a blízkého okolí, který se zrealizoval v roce 2022. V neposlední řadě byl vypracován projekt na proměnu nepřístupné rokle v městský park s přírodním amfiteátrem.
Po zajištění přítoku vody do nádrže se rozběhly práce na celkové rekultivaci. Zároveň se naskytla příležitost využít velké množství zeminy z prací na silničním obchvatu Chýnova. Začalo tak
i modelování původně strmé rokle na snadno přístupný městský park s přírodním amfiteátrem, který volně navazuje na vodní plochu. Na úvodní koncept toho záměru z pera KISSKISS. STUDIO navázal komplexní studií MED ARKITEKT. Podle ní probíhá realizace včetně nové výsadby zeleně postupně do dnešních dnů. Dnes lokalita tvoří propojení s novou zástavbou Chýnova. Na jaře 2023 došlo k osazení nového mobiliáře, na podzim téhož roku je plánována výsadba stromů dle pečlivého sazebního plánu. Dojde tak k vytvoření skvělého místa pro  setkávání, trávení volného času, procházky a pořádání nejrůznějších společenských akcí, mezi něž patří promítání letního kina či divadelních představení místního ochotnického spolku.

  • Období realizace: 2022–2023
  • Iniciátor: Městští architekti na podnět občanů
  • Investor: Město Chýnov
  • Projektant: Ing. Martina Hřebeková
  • Autor architektonického návrhu: MED ARKITEKT s.r.o.
  • Realizátor: BARTOŇ doprava a mechanizace s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií PROJECT DELTA s.r.o.

Webová stránka proměny www.chynov.cz/
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy