header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Historie vojenského komplexu mezi ulicemi Žižkova, Jiráskova a Prokopa Velikého sahá do počátku 20. století. Kasárna byla postavena jako areál ubytovacích a velitelských budov uzavřený po obvodu dvoumetrovými zdmi vymezujícími mohutné nádvoří. Po vzniku Československa v něm působila posádka Čsl. armády a naposledy okupační Sovětská armáda, která v něm provedla mnoho nevhodných stavebních změn. Celková devastace areálu skončila až jejím odchodem v roce 1990. V  následujících letech došlo k náročné dekontaminaci území bývalého autoparku a k privatizaci a prodeji některých objektů. Poslední část území nyní našla svoji tvář a využití.
Revitalizace vnějších ploch areálu bývalých Jiráskových kasáren představuje výrazné rozšíření veřejného prostoru města jihozápadně od historického centra Vysokého Mýta. Začala v roce 2017 architektonicko-urbanistickou soutěží, do které se přihlásilo 7 návrhů. Vítězný návrh architektů Martina Lukáče a Barbory Srpkové pak město představilo veřejnosti. Po důkladné přípravě projektu došlo v letech 2021-2022 ke komplexní revitalizaci území. Její součástí jsou také opatření napomáhající zadržování vody v území. Srážková voda je částečně akumulována a využita na závlahu ploch zeleně.
V území vznikl zajímavý prostor pro sportování a volnočasové vyžití. Centrální část parku tvoří multifunkční hřiště s tribunou určené pro kolektivní míčové sporty. Pod tribunou se nalézá kiosek, sociální zařízení a zázemí pro údržbu. V okolí kiosku jsou příležitosti pro posezení, odpočinek i občerstvení. Multifunkční hřiště doplňuje hřiště na pétanque, kůlové hřiště a dráha pro rekreační běh.

  • Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 8. 2022
  • Iniciátor: Město Vysoké Mýto
  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Dotace: OPŽP 2014-2020, prioritní osa 1, investiční priority 2, SC 1.3, prostřednictvím SFŽP: „velká dešťovka“.
  • Projektant: Mgr. art. Martin Lukáč, Ing. arch. Barbora Srpková, Doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. – sadové úpravy
  • Autor architektonického návrhu: Mgr. art. Martin Lukáč, Ing. arch. Barbora Srpková
  • Realizátor: AGILE spol. s r. o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy