header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Gayerova kasárna jsou bývalým vojenským areálem v památkové zóně města, který byl vystavěn v prostoru původního pevnostního bastionu a kavalíru z 18. století. Při bocích byly v letech 1897–1898 vybudovány mj. dvě velké a prakticky identické trojkřídlé novorenesanční kasárenské budovy, dnes čp. 333 a 334. Od roku 1992 budova čp. 334 slouží Muzeu východních Čech v Hradci Králové jako hlavní odborné pracoviště. Rekonstrukcí vzniklo moderní zázemí pro muzejníky s centrálním depozitářem, restaurátorskými dílnami, knihovnou, pracovnami, badatelnami a společenským zázemím. Depozitární budova se nacházela v havarijním stavu, střechou zatékalo do některých depozitářů, opadávající ozdobné prvky fasády začaly ohrožovat veřejnost a kvůli prastarému mobiliáři z první poloviny minulého století byly depozitáře v nevyhovujícím stavu po klimatické i kapacitní stránce. Řada sbírkových předmětů byla dočasně uložena na chodbách a trpěla nevhodným uchováváním.
Generální rekonstrukce byla jediným možným řešením, které vedlo k výraznému zvýšení nejen kapacity depozitářů, ale i pracoven kurátorů a odborných pracovníků. Opravou budovy vznikly  nezbytné nové depozitáře, restaurátorské a konzervátorské dílny, fotopracoviště, odborné pracovny a badatelny, bez nichž se chod takovéto instituce neobejde. Některé prostory jsou přístupné i široké veřejnosti. Především jde o zcela novou přístavbu s badatelskými pracovišti, knihovnou sbírkových fondů a také o společenské zázemí. Při přípravách místa pro výstavbu byly objeveny pozůstatky bývalé hradecké pevnosti. Aby bylo možné základy tzv. bastionu zachovat tak, aby je mohla vidět i veřejnost, bylo třeba upravit projekt a přístavbu založit na pilotech.

  • Období realizace: říjen 2019 – červenec 2021
  • Iniciátor: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
  • Investor: Královéhradecký kraj
  • Dotace: ERDF – Integrovaný regionální operační program
  • Projektant: TECHNICO Opava, s.r.o.
  • Autor architektonického návrhu: Ing. Martin Uličný
  • Realizátor: Sdružení společností BAK-GEOSAN
  • Autor (autoři) fotografií: archiv MVČHK

Webová stránka proměny www.muzeumhk.cz
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy