header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Výstavba archeoskanzenu v areálu Národní kulturní památky Rodiště Jana Žižky v Trocnově je významným investičním počinem Jihočeského kraje. Celý projekt postupné revitalizace  trocnovského památníku, který je ve správě Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, začal obnovou expozice Památníku Jana Žižky. Následovala příprava a realizace výstavby archeoskanzenu. Poslední připravovanou etapou je výstavba návštěvnického a edukačního centra se související infrastrukturou. Cílem je především snaha vybudovat v dojezdové vzdálenosti od krajského města volnočasový areál s výrazným edukačním potenciálem a významným bonusem kulturněhistorického kontextu místa, které je tradičně vnímané jako pravděpodobné rodiště husitského válečníka Jana Žižky.
V roce 2017 byl investorem osloven přední český odborník na lidovou architekturu a historické konstrukce profesor Jiří Škabrada. Ten připravil koncepci archeoskanzenu ve spolupráci s  architektem Petrem Chotěborem, odborníkem na středověká feudální sídla. Projektovou dokumentaci následně zpracoval ve spolupráci s profesorem Škabradou architekt Petr Dostál, který se zabývá rekonstrukcemi historických staveb.
Výstavba je těsně před dokončením. Všech čtrnáct objektů je postaveno a deset z nich je zcela dokončeno. I. etapa, tzv. zemanský dvorec, prošel kolaudací a od dubna 2023 je v provozu. Zbývající objekty budou pro veřejnost zpřístupněny v roce 2024.

  • Období realizace: květen 2020 – prosinec 2023
  • Iniciátor: Mgr. Patrik Červák, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje
  • Investor: Jihočeský kraj
  • Dotace: I-CULT, INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
  • Projektant: Ing. arch. Petr Dostál
  • Autor architektonického návrhu: Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada CSc., Ing. arch. Petr Chotěbor
  • Realizátor: S-B s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií Mgr. Ivan Náprstek

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy