header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Bývalá židovská synagoga, která je nemovitou kulturní památkou, byla postavena v roce 1875. Původně měla hladké průčelí s trojúhelníkovými štíty lemovanými  dekorativní římsou a sedlovou střechu. Jednolodní halový objekt měl v patře galerii přístupnou symetrickými schodišti. V roce 1904 byla přestavěna a opatřena novorománským průčelím a doplněna kopulí. Od 40. let 20. století začal koloběh zkázy a obnovy.
Během druhé světové války byla synagoga zdemolována a poté i vypálena. Město ruinu opravilo pro kulturní účely, vznikla zde veřejná knihovna, koncertní sál a klubovny Slovácké filharmonie a pěveckého sdružení Svatopluk. 7. března 1966 budovu zasáhl požár, načež byla znovu zrekonstruována. V létě 1997 ji poškodila povodeň, v  následujícím roce pak prošla celkovou renovací. Při poválečné úpravě byl zrušen sakrální halový prostor vložením patra a při obnově na přelomu století bylo pro provoz
upraveno i podkroví. V roce 2002 dostala novou fasádu, v roce 2004 pak byla obnovena i původní kopule.
Základem obnovy budovy v roce 2022 se stala oprava fasády, která po dvaceti letech už vykazovala rozsáhlé lokální poruchy, zejména u soklových omítkových ploch.
Návrh na její obnovu zahrnoval i stratigrafický průzkum, jehož výsledkem byla změna barevnosti. Dosavadní cihlová barva byla nahrazena šedomodrým odstínem hlavních ploch a bílou barvou u zdobných prvků. Práce zahrnovaly také opravy klempířských prvků a dešťového svodu. Při opravách se dostalo i na repasování oken. K akci patřilo rovněž předláždění části chodníku na severní straně objektu. Knihovna zde našla své místo v roce 1951 a od roku 1992 nese jméno Bedřicha Beneše Buchlovana.

  • Období realizace: 19. 4. – 31. 10. 2022
  • Iniciátor: zastupitelé města
  • Investor: město Uherské Hradiště
  • Dotace: Ministerstvo kultury ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  • Projektant: Ing. arch. Přemysl Borunský
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Přemysl Borunský
  • Realizátor: PaPP, spol. s r. o.
  • Autor (autoři) fotografií město Uherské Hradiště

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy