header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

ažní budova stojí v zastavěné části města Horní Litvínov. Objekt svou fasádou přiléhá na jižní straně k vlakovým nástupištím, na severní pak k autobusovým a tramvajovým zastávkám. Budova svým umístěním a významem vybízela k provedení opravy i s ohledem na předcházející rekonstrukci nástupišť. Architektonický návrh respektuje stávající budovu, pouze ji převléká do moderního kabátu. Objekt v sobě spojuje několik funkcí. V prostoru prvního podlaží je umístěna čekárna pro cestující s výdejem autobusových a vlakových jízdenek. Na čekárnu navazuje sociální zázemí pro veřejnost, pokladna, sociální zázemí zaměstnanců a stavědlová ústředna. V druhém podlaží se nachází byt a další prostory včetně sociálního zázemí, které slouží autobusovému dopravci. Instalován byl také orientační a informační systém železničních dopravců i informační systém
autobusového terminálu. V budově je osazen nový mobiliář pro cestující veřejnost. Venkovní plochy jsou upraveny tak, aby na sebe navázala předcházející rekonstrukce nástupišť a vybudovaný autobusový terminál. Správě železnic, s. o. se povedlo přispět k viditelné proměně, která je přínosem pro širokou veřejnost a kulturu cestování. Během opravy nebyl opomenut ani komfort cestujících. Budova je vybavena bezbariérovým přístupem, vytápěnou čekárnou a novými veřejnými WC.

  • Období realizace: 14. 10. 2020 – 31. 10. 2021
  • Iniciátor: Správa železnic, státní organizace
  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Další partneři: Město Litvínov, investor autobusového terminálu
  • Projektant: STRABAG Rail a.s.
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Pavel Černohouz
  • Realizátor: STRABAG Rail a.s.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy