header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

U obce Koloděje vzniklo roku 1565 nevelké renesanční šlechtické sídlo, opevněné příkopem napájeným Lužnicí. V roce 1704 přišlo panství do vlastnictví hraběte Františka Wratislava z Mitrowicz. Svou dnešní barokní podobu získal zámek v letech 1737–1741, kdy bylo rozšířena obytná část a přistavěna kaple sv. Anny. K pozdějším úpravám došlo v roce 1840, kdy byl zrušen mlýn nacházející se v původní renesanční části zámku. Mlýn byl přemístěn na protilehlý břeh Lužnice a řečiště bylo přeloženo dále od zámku. Tím se zvětšil prostor před zámkem a došlo k rozšíření parku. Ve 40. letech 20. století došlo ke znárodnění panství. Zámecký areál s přilehlými budovami pivovaru, obhospodařovalo místní JZD. Budova zámku byla násilně oddělena vysokou zdí a sloužila jako depozitář muzea. V důsledku stavby Orlické přehrady došlo ke zvýšení hladiny Lužnice, zanikl jez pod zámkem a park se výrazně zmenšil rozšířením koryta řeky a stavbou protipovodňového valu.
Areál se zámkem byl v roce 2008 v havarijním stavu. Podepsalo se na něm čtyřicet let bez údržby i povodně v roce 2002.Statika byla narušená, interiéry zničené, zahrada plná náletů. Záchrana památky začala pečlivým výběrem dodavatelů (od projektantů, architektů, restaurátorů až po samotné realizátory) a také zpracováním mnoha posudků i sond a spoluprací s památkáři. Na realizaci se podílely desítky odborných firem. Z areálu bylo odvezeno téměř 7000 tun suti a navážky.
Zámek Mitrowicz je nyní během letní sezóny a na tematické akce otevřen pro veřejnost, nabízí komentované prohlídky interiéru, zahradu s více než 11000 sazenicemi, odpočinkovou zónu u jezírka, bylinkovou zahrádku, dětské hřiště, venkovní gril&bar i výlety lodí přímo od parku. V zámku je možné využít také ubytování a možnost konání svateb či privátních akcí s naprostým soukromím.

  • Realizace proměny: červenec 2008 – květen 2018
  • Iniciátor proměny: Mitrowicz, a.s.
  • Investor: Mitrowicz, a.s., Jihočeský kraj, Ministerstvo kultury ČR
  • Projektant: Ing. Aleš Janoušek, Ing. Lenka Špatná
  • Autor (autoři) fotografií: Mitrowicz, a.s.

Webová stránka proměny zámek Mitrowicz
Facebook proměny 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy