header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Tříosý řadový dům se nachází na území městské památkové zóny Jáchymov. Byl postaven v roce 1868. Na jeho místě se však na stejném půdorysu objevoval starší objekt již na mapě stabilního katastru z roku 1842, jeho základy jsou v hloubkových zdech současného objektu. V letech 1994 až 2017 byl objekt neudržovaný a neobydlený. Změna přišla v únoru roku 2017. Novým výlučným vlastníkem se stal Mgr. Michal Paterna. Ten se snažil nevyhovující a zanedbaný stav domu napravit.
Na počátku roku 2017 byla budova a přilehlý pozemek, na kterém se nachází vchod do bývalé štoly, vyčištěn a vnitřní prostory domu prošly rekonstrukcí. V létě roku 2018 byla realizována významná oprava přední a zadní části fasády objektu. Vlastník mimo jiné plně respektoval požadavek orgánů státní památkové péče na zachování členění i rozlišení hrubé omítky u fasády a hladké omítky u šambrán a římsy.
Objekt je v současnosti z podstatné části zrekonstruovaný. Přilehlý pozemek a štola jsou vyčištěné. Od listopadu roku 2017 je dům plně využíván.

  • Realizace proměny: březen 2017 – říjen 2018
  • Iniciátor proměny: Mgr. Michal Paterna
  • Investor: Mgr. Michal Paterna
  • Další partneři realizace proměny: Karlovarský kraj – dotační program Obnova a využití kulturních památek; město Jáchymov – dotační program Fond obnovy nemovitostí
  • Realizační firma: Václav Kříž, Jáchymov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy