header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Budova Solnice byla postavená v goticko-renesančním slohu v letech 1529–1531 pro účely skladování obilí a později i soli. Nachází se v těsné blízkosti bývalého dominikánského kláštera, na západní straně přiléhá k městské hradbě, která se v tomto úseku dochovala do dnešní doby. Objekt byl dlouhou dobu nevyužívaný a za celou dobu existence v něm nedošlo k žádné přestavbě nebo pohromě, která by budovu znehodnotila. Nosné dřevěné konstrukce před rekonstrukcí vykazovaly závažné a rozsáhlé narušení.
V tomto stavu budovu získala firma Salinum se záměrem vybudovat zde restauraci s vlastním pivovarem. Po zvážení prostorových možností bylo rozhodnuto o umístění pivovaru do budovy v přilehlé ulici. Propojení s budovou Solnice zajišťuje nově zbudované podzemní potrubí. Cílem proměny bylo zachovat prostory v jednotlivých podlažích ve své autentické podobě a zároveň vybavit budovu technickým zařízením nejvyššího standardu. Na obnově historických prvků a povrchů se podílela řada zkušených odborníků s příslušnou specializací (tesaři, kováři, truhláři, restaurátoři, zedníci). Nově vložené materiály a zařízení byly navrženy tak, aby historické prostory vhodně doplňovaly.
Solnice je jedním ze známých malebných a starobylých budov ve městě. Nyní nabízí návštěvníkům příjemné posezení v unikátně dochovaných a obnovených prostorách, spojené s výbornou gastronomií a originálním sortimentem vlastního piva. Interiér využívá jednoduchých moderních prostředků, kterými je podtržen účelový charakter budovy jako bývalého skladu. Unikátně dochovaný krov, který tvoří přechod mezi gotikou a renesancí (a je čtvrtým nejstarším tohoto typu v republice), je přístupný pro návštěvníky expozice v půdním prostoru.

  • Realizace proměny: únor 2016 – březen 2019
  • Iniciátor proměny: společnost Salinum a.s.
  • Investor: společnost Salinum a.s.
  • Projektant: ATELIÉR HERITAS s.r.o. - generální projektant; PH6 Atelier s.r.o. - návrh interiérů
  • Realizační firma: Auböck s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy