header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na místě, kterému místní neřekli jinak než „v parku“ se ve stínu starých lip nacházelo hřiště s asfaltovým povrchem z osmdesátých let minulého století. Děti a mládež sem chodívaly hrát různé míčové hry. Část tohoto parku byla bohužel prodána a nový majitel stromy vykácel a postavil zde rodinný dům. Staré hřiště naštěstí zůstalo, i když bylo také prodáno. V roce 2015 jej obec odkoupila zpět za účelem vybudování nového víceúčelového hřiště.
Když byl v roce 2014 vyhlášen vhodný dotační titul, rozhodli se zastupitelé obce, že jej využijí pro vybudování nového hřiště. Plocha se starým hřištěm měla naštěstí dostatečnou velikost, a tak mohl být zpracován projekt na obnovu místa, které tradičně sloužilo k aktivnímu odpočinku. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj získala obec finanční prostředky na realizaci a v roce 2015 byl projekt zrealizován.
Podařilo se vybudovat moderní víceúčelové hřiště, které místní občané hojně využívají pro míčové sporty – fotbal, volejbal, nohejbal, košíkovou, tenis, vybíjenou… Také místní základní a mateřská škola jej využívá pro výuku tělesné výchovy a pro konání různých sportovních akcí a soutěží.

  • Realizace proměny: květen–září 2015
  • Iniciátor proměny: obec Hazlov
  • Investor: ROP Severozápad
  • Projektant: Ing. Lenka Červinková
  • Realizační firma: mmcité 1 a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy