header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vnitřní zahrada byla po léta neudržovaným a nepřístupným prostorem, který pro svoji skrytou polohou v rámci areálu kláštera nebyl veřejnosti znám. Hlavním cílem akce bylo zpřístupnění této neznámé vnitřní zahrady veřejnosti a revitalizace rajského dvora.

Na proměnu zahrady byla zpracována architektonická studie, která byla následně přepracována do projektové dokumentace, která byla hotova v březnu 2013. Realizace se ujal odbor správy majetku Města Chebu v druhé polovině roku 2015. Započalo se rekonstrukcí hygienického zázemí obsluhy a síně se schodištěm. Zároveň ještě před zimou proběhl archeologický průzkum v rajském dvoře a byla odstraněna náletová zeleň z vnitřní zahrady. V obou zahradách byly provedeny zemní práce a položeno nové odkanalizování srážkových vod z přiléhajících střech. Na jaře 2016 se dokončily opravy fasád vnitřní zahrady a proběhla vlastní úprava zahrad.
Nejzajímavějším příběhem je objevení staré překryté kamenné studny ve vnitřní zahradě, která byla objevena při přípravě chodníku. Studna byla odkryta za archeologického dozoru a po dohodě s pracovníky NPÚ o.o.p. Loket byla následně zakryta novými kamennými deskami v úrovni dlažby.

Jak to na místě vypadá dnes?
Rajská zahrada
Bylo provedeno rozšíření a přeložení břidlicové dlažby po obvodu dvora do kamenného lože a symbolické rozvržení mlatové cestní sítě dvora ve tvaru kříže s centrální půdorysně zvýrazněnou plochou s ozdobnou výsadbou. Trávníkové plochy v rohách dvora byly doplněny výsadbou zimostrázů, které lemují rozšířenou plochu ve středu kříže. Ve dvoře byly osazeny 4 nové atypické lavičky.
Vnitřní zahrada
Byla provedena cestní síť chodníků z kamenné nepravidelné dlažby podél stran zahrady s ponechanou centrální zatravněnou plochou. Okrasné záhony jsou rozvrženy podél stěn fasád, od kterých jsou odděleny podélnými anglickými dvorky s dřevěným roštovým záklopem. Okrasné záhony jsou osázeny mnoha rostlinami a rododendrony buď v mulčovací kůře, nebo v kamenném záhonu. Záhony jsou dále osázeny vyššími vzrostlými tvarovanými keři (cypřiše), které prostorově dělí okraje zahrady. Na fasádě obrácené k jihu je osazena treláž s popínavými rostlinami. Zahrada je dále vybavena 5 ks typových laviček a 2 ks odpadkových košů. Celou zahradu východním směrem uzavírá kamenná opěrná dělící zeď s nově upravenou korunou.

 • Realizace proměny: podzim 2015 – jaro 2016 
 • Iniciátor proměny: Odbor správy majetku Města Chebu
 • Investor: Město Cheb
 • Projektant:
  Ing. arch. Boris Šonský – autor architektonického řešení vnitřní zahrady
  Ing. arch. Martin Plevný – autor řešení rajského dvora a stavebních úprav
  Projektová dokumentace: ARCUS PROJEKT, s.r.o. – Ing. Petr Zítek
 • Realizační firma: CHETES s.r.o. – stavbyvedoucí Miroslav Adam

www.cheb.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy