header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kolem roku 1830 nechal Christoph Glaser postavit v českém Mílově kapličku zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému. Historické události 2. světové války přerušily sousedské soužití českého a německého obyvatelstva v příhraničním regionu. Z české strany osady Mílov byli po roce 1945 vysídleni obyvatelé tehdejších 9 domů a následně v roce 1953 byly tyto domy včetně kapličky sv. Jana Nepomuckého srovnány se zemí. V roce 2013 uplynulo právě 60 let od zničení kapličky. Myšlenka obnovy kaple vznikla na začátku 90. let minulého století při společných jednáních starostů obcí Boží Dar a Breitenbrunn.
Obec Breitenbrunn nechala na základě historických fotografií vypracovat projektovou dokumentaci a poté se městu Boží Dar podařilo získat dotaci na obnovu kaple. Dodavatelem stavby byla společnost ABC Chomutov spol. s r.o., která si na akci přizvala řemeslníky ze sousedního německého Breitenbrunnu. Při stavbě byly použity původní kameny, žulové ostění oken a dveří, které se našly v zarostlých rozvalinách původní kapličky. Jako připomínka zaniklého osídlení v osadě Mílov bylo při pokládce podlahy v kapli použito z každého popisného čísla původních devíti domů symbolicky po jednom kameni.
Nová kaplička byla postavena na původních základech a stala se vyhledávaným poutním a turistickým cílem s historickým duchovním rozměrem, a zároveň symbolem opětovného srůstání obou národů a odpuštění. Vzniklo tak nové místo pro spontánní setkávání Čechů a Němců při společných modlitbách a rozjímání. Poutní stezka, která míří ke kapli od Božího Daru i Breitenbrunnu, připomíná místa původního osídlení a jejich pohnutou historii. Vysvěcení kapličky se zúčastnili dva poslední žijící rodáci, kteří se na Mílově narodili, a více než 600 milovníků Krušných hor z české a německé strany státní hranice.

  •  Realizace proměny: 27. 9. 2013 – 31. 10. 2013
  • Iniciátor proměny: Město Boží Dar a obec Breitenbrunn
  • Investor: Financováno z projektu EU - Cíl 3 / Ziel 3 Společný fond malých projektů v Euroregionu Euregio Egrensis.
  • Realizační firma: ABC Chomutov spol. s r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy