header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Unikátní dřevěná stavba s vyřezávanými a malovanými prvky je dílem včelaře a řezbáře Josefa Macha (1923–2008). Ten včelám a budování včelína zasvětil celý život a vytvořil tak dílo lidové tvořivosti, jehož význam přesahuje rámec regionu. V průběhu let včelín navštívilo mnoho lidí nejen z ČR. Kolem roku 2006, tedy v době, kdy opuštěný objekt již volá po rekonstrukci, sdružuje se kolem včelína skupina dobrovolníků a začínají s opravou rodného domu autora. Zakládají občanské sdružení Krušlovský včelín. Pan Mach sice už do spolku vstoupit nestihne, ale z tohoto světa odchází s pocitem, že o jeho celoživotní dílo bude dobře postaráno.
Rekonstrukci budovy včelína, pětašedesáti výtvarně zpracovaných úlů i mnoha řezeb, kterými Josef Mach vyzdobil interiéry včelína, dobrovolníci z občanského sdružení Krušlovský včelín zahájili v roce 2008. Za pomoci dotace z Programu rozvoje venkova, mnoha jednotlivých dárců, včelařských spolků a dobrovolníků se podařilo včelín opravit, dát mu novou střechu a vrátit bývalý lesk. Postupně se do interiérů včelína vrací zrestaurované dřevořezby, kterých řezbář samouk vytvořil na dvě stovky.
Prostory včelína jsou pojaty jako muzeum věnované osobě autora J. Macha a včelařskému řemeslu. Řezby zdobící celý interiér včelína jsou pozoruhodné svou rozmanitostí, všechny ale spojuje motiv včely a přírody. V expozici najdete také originální vyřezávaný nábytek, který Josef Mach vyzdobil malbami s regionální tématikou. Sdružení Krušlovský včelín, z.s. se stará nejen o chod a opravy budovy i zahrady včelína, ale pořádá také řadu kulturních akcí, včelařských kurzů a podobných zájmových aktivit. Jednou z tradičních akcí je na včelíně „ukončení sezóny“ připadající vždy na poslední říjnovou neděli.

  • Realizace:    2006 – dosud
  • Iniciátor:    Krušlovský včelín, z.s.
  • Investor:    Program rozvoje venkova – Osa 4, LEADER – MAS LAG Strakonicko – Rekonstrukce Krušlovského včelína, Nadace VIA – grant na expozici o historii včelína, včelařské spolky i jednotliví včelaři a další dárci

www.kruslovskyvcelin.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy