header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Budova školy na náměstí J. A. Komenského byla postavena v letech 1902–1904 karlínským stavitelem V. Nekvasilem, podle projektu K. Fialy. Jde o monumentální pozdně klasicistní stavbu se třemi křídly nestejné velikosti. V interiéru jsou dochované klenební konstrukce a prvky. V roce 2001 byl objekt prohlášen rozhodnutím ministerstva kultury za kulturní památku. Obnovu objektu provedlo město Blatná dle historických podkladů.
Celková obnova areálu školy je realizována postupně od roku 2001. V letech 2001 až byly postupně obnoveny střechy. V roce 2006 se započalo s výměnou zcela nevhodných novodobých oken za okna nová dřevěná dle vzoru historických oken, která se dochovala ve dvorním traktu školy. V letech 2012–2015 byla výměna oken doplněna obnovou fasád. Fasády všech křídel školy jsou členěny řadou architektonických prvků. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti oprav byly opravy rozděleny do několika etap.
Objekt je využíván jako základní škola. Na opravu objektu byly využity prostředky města Blatná jako vlastníka objektu a zároveň akce obnovy byla podpořena opakovaně z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, Opatření V Nemovité kulturní památky. Celkově bylo v letech 2006–2016 na obnovu této kulturní památky z rozpočtu kraje poskytnuto 1 630 000,- Kč. V roce 2017 bude poskytnuto 400 000,- Kč na poslední etapu výměny 23 oken. Celkově tedy kraj poskytne cca 2 mil. Kč na obnovu této významné kulturní památky města Blatná. Obnova byla podpořena také z dotačního programu ministerstva kultury Program regenerace MPZ a MPR.

  • Realizace:    2001 – dosud
  • Iniciátor:    Město Blatná
  • Investor:    Město Blatná, Ministerstvo kultury – program Regenerace MPZ a MPR, Jihočeský kraj – program Kulturní dědictví

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy