header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Uprostřed obce se rozkládá prostorná náves, která má trojúhelníkový půdorys, na jehož vrcholu je umístěna Kaple Nejsvětější Trojice. Tuto stavbu lze označit s ohledem na její historii a význam pro obec za nenahraditelné kulturní dědictví. Kaple byla postavena obcí v roce 1850 a od té doby byla pouze „provozně udržována“. Její špatný stavebně technický stav nás vyprovokoval v roce 2008 k napsání projektu „Ve prospěch Otce a Syna…“ a díky získaným finančním prostředkům z Programu rozvoje venkova se podařilo stavbu kompletně zrekonstruovat.
Vzhledem k tomu, že v obci není kostel, tvoří kaple nejen její dominantu, ale zároveň i duchovní zázemí. V letech následujících po opravě se podařilo upravit i přilehlé prostranství, které se stalo místem setkávání občanů při konání společenských akcí, zaměřených na udržování zvyků a tradic. V loňském roce byl do kaple umístěn nový polychromovaný oltář inspirovaný venkovskými barokními plastikami – dílo Jiřího Rösslera, financované soukromým dárcem. K této příležitosti byla uspořádána slavnost posvěcení, které provedl monsignore Adolf Pintíř, administrátor českobudějovické diecéze.

  • Realizace: 2008–2014
  • Iniciátor proměny: Obec Cehnice
  • Další partneři realizace proměny: Jiří Rössler – autor oltářní plastiky Nejsvětější Trojice
  • Investor: Program rozvoje venkova, Obec Cehnice, soukromí dárci

www.cehnice.cz

pred Cehnice po Cehnice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy