header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

2c Salajna  2015Statek, který pochází z roku 1802, sloužil jako zemědělská usedlost k chovu hospodářských zvířat. Po 2. světové válce, po odsunu posledních původních majitelů, započalo pomalé chátrání statku. Po nových majitelích (dosídlenci pohraničí), převzalo usedlost do „péče“ jednotné zemědělské družstvo. Téměř úplná zkáza postihla statek v 80. a 90. letech 20. století, kdy byly postupně zničeny dva dřevěné objekty – kolna a stodola. Zděné budovy zůstaly opuštěné a chátraly. Statek byl v roce 1958 zařazen díky své architektonické hodnotě mezi kulturní památky a pro svůj havarijní stav se ocitl na počátku 21. století na seznamu Nejohroženějších nemovitých památek v Karlovarském kraji. V roce 2004 usedlost koupili současní majitelé, manželé Dvořákovi.

První roky po odkoupení statku noví majitelé bojovali především o záchranu památkové podstaty objektu (hrázděný štít, pavlač…). Dělo se tak za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Karlovarského kraje. Po několika letech rekonstrukce byla usedlost vyřazena ze seznamu nejohroženějších památek a majitelé se rozhodli přebudovat statek na penzion. Od roku 2008 začali tuto myšlenku realizovat za přispění finančních prostředků z evropských fondů. Statek Salajna byl zprovozněn jako penzion v dubnu 2014. V průběhu let 2013–2014 proběhla také obnova budovy dřevěné kolny, při níž se vycházelo z dochovaných historických materiálů. V tomto objektu je umístěna expozice historického zemědělského, domácího a řemeslného nářadí a náčiní.

  • Realizace proměny: 2004–2014
  • Iniciátor proměny: Ing. Alice Dvořáková, Ing. Stanislav Dvořák
  • Investor: Manželé Dvořákovi, Ministerstvo kultury ČR, Karlovarský kraj, Program rozvoje venkova ČR, osa III. EAFRD, Program rozvoje venkova ČR, osa IV. LEADER – SPL MAS 21
  • Projektant: Ing. Roman Gajdoš
  • Realizační firma: Vladimír Krystyn

www.salajna.cz

1a Salajna  2005 1b Salajna 1c Salajna 3 Salajna  2013   2a Salajna 1963   2b Salajna 2014 se stodolou 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy