header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Dňa 21.09.2023  sa uskutočnilo na Trenčianskom hrade slávnostné otvorenie 1. ročníka spoločného cezhraničného česko-slovenského projektu „MOJA VLAST – cestami proměn, MOJA VLASŤ – kultúrne premeny Slovenska“, internetovo-putovnej výstavy zameranej na propagáciu zveľaďovania verejných priestorov a kultúrnych pamiatok iniciatívou jednotlivcov, združení či obcí a ocenenie tých najlepších.

 

Podujatia sa zúčastnili Excelencia veľvyslanec Českej republiky na Slovensku pán Rudolf Jindrák, vicežupan Trenčianskeho samosprávneho kraja pán Michal Bartek, primátor mesta Hlohovec pán Ivan Baranovič, pani Drahomíra Kolmanová a pani Jana Podhorská, riaditeľky českej a slovenskej časti projektu a ďalší hostia ako aj návštevníci Trenčianskeho hradu.

 

Prvé ocenenie „Slnko vlasti“ si prevzalo mesto Hlohovec za významnú účasť v projekte a jeho podporu. O projekte nájdete viac na stránke 

www.kulturnepremenySlovenska.sk 

Za krásné úvodní slovo děkujeme panu starostovi města Hlohovec, panu Ivanu Baranovičovi.
Přinášíme vám ho v psané podobě, abyste o ně nebyli ochuzeni. 
"Vážení hostia, milí priatelia,
Vlasť, otčina, domovina. Slová, ktoré v nás evokujú istotu, prístav pokoja.

V súvislosti s premenami priestoru ktorý nás obklopuje mi napadajú myšlienky amerického duchovného Johna Maxwella: „Nemôžeme ovplyvniť negatívnu energiu celého sveta, ale môžeme ovplyvniť atmosféru, ktorá vládne okolo nás. Často sa snažíme ovplyvňovať veci, s ktorými nemôžeme nič robiť, ale príliš málo ovplyvňujeme to, čo ovplyvniť môžeme a čo je v našich silách.“

Mesto Hlohovec sa do iniciatívy „Má vlast – cestami proměn“ zapojilo prvý krát v roku 2020 projektom v rámci premeny Hlohovského zámku, ktorého základy siahajú až do 10. storočia a poslední vlastníci - Erdődiovci prestavali pôvodný hrad na barokový zámok. V minulosti slúžil ako výchovný ústav pre mládež a vojenská nemocnica. V súčasnosti je zrekonštruovaná takmer polovica vnútorných priestorov, nádvorie a časť vonkajších fasád. V časti zámku je stála expozícia Vlastivedného múzea v Hlohovci a zaujímavé výstavy v zámockej galérii. V objekte sa tiež nachádzajú reprezentačné priestory mesta a zámocká galéria. Areál dotvára zámocký park s terasami a Empírové divadlo.

V roku 2021 sme sa na putovnej výstave prezentovali premenou hlohovského kina Úsmev, ktoré začalo premietať v 30. rokoch 20. storočia, prešlo výraznou modernizáciou a zmenilo sa na multifunkčnú kinosálu s kapacitou 300 sedadiel, ktorá ponúka priestor nielen na premietanie filmov, ale tiež koncerty, divadelné predstavenia a iné akcie.

V roku 2022 sa naše mesto zapojilo projektom Hlohovec – stará škola v Šulekove. Išlo o obnovu jednoposchodovej budovy, ktorá kedysi slúžila ako katolícka škola. Dnes ju využívajú občianske združenia, spolky na športovú, kultúrnu činnosť, fyzioterapeutické cvičenia, stretávanie seniorov, spevácke a tanečné skúšky folkloristov.

Poslednou premenou s ktorou sme sa tento rok zapojili do výstavy Má vlast cestami proměn - příběhy z domova a zároveň po prvý krát do výstavy Moja vlasť kultúrne premeny Slovenska bol projekt Revitalizácia vnútrobloku na Podzámskej a Michalskej ulici, kde sme zrevitalizovali existujúce športové ihrisko na najväčšom sídlisku blízko centra mesta. Ihrisko je doplnené o workoutové prvky, detskými ihriskami pre predškolské a školské deti, rozšírili sme verejné osvetlenie, doplnili drobnú architektúru, terénne a sadové úpravy. Mesto Hlohovec získalo na tento projektnenávratný finančný príspevok vo výške 482 059,79 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Časť projektu bola financovaná zrozpočtu mesta. Celkovo si revitalizácia vnútrobloku vyžiadala finančné prostriedky vo výške 605 326,31 €.

Nominácia na ocenenie je pre nás veľkou cťou a motiváciou pokračovať v takýchto aktivitách.

Kľúčové slová iniciatívy Má vlast – Moja vlasť sú: odhodlanie, aktivita a ochota.

Odhodlanie a vytrvalosť sú najdôležitejšie veci, ktoré potrebujeme na uskutočnenie cieľov a snov. Aktivita a ochota je dnes artikel, ktorý by sme mali vyvažovať zlatom. Ale vraví sa, že nadšením ľudí sa dá pohnúť aj skalou. Nielen ľudia v našich obciach, mestách, ale aj ako národ môžeme zistiť, že aj napriek nevýhodám, horším podmienkam môžeme uspieť, ako použijeme nástroje ako zodpovednosť, vytrvalosť, pracovitosť, tvorivosť.

Pri premenách pamiatok, parkov, verejných priestorov si ľudia uvedomujú veľmi dobre, že im skvalitňujeme životné prostredie. A nielen to. Vytvárame priestor na stretávanie ľudí, vytváranie nových priateľstiev, skvalitňujeme sociálny život našich ľudí.

Najväčšou prekážkou pokroku je pohodlie a nedostatok odhodlania. Život nie je večný, buďme odvážni a otvorení pokroku."Výstava je umístěna na Trenčianském hradě před budovou kasáren do 31. 10. 2023.

  WhatsApp Image 2023 09 25 at 17.57.49 381070341 696273832541913 2232966589596386593 n 381073381 696274025875227 505286921283968815 n 382771844 696274102541886 1317438508767987237 n