header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Románska kaplnka ako jeden z najcennejších priestorov hradu Uhrovec bola na začiatku záchranných prác staticky ohrozená tlakom sutinových výplní a dažďovej vody. Ich odstránením a dočasným prekrytím strechy sa vytvorili podmienky na stabilizáciu klenby a vonkajších stien, na ktorých boli omietky s maľbami z obdobia gotiky. Ide o tabuľový oltár s ústredným výjavom ukrižovania Krista. Po jeho stranách sú namaľované svätá Barbora s vežou a Mária Magdaléna. Zachovala sa len hlava tretej postavy. Výjav bol doplnený postavou svätého Jána, ktorá sa nezachovala. V neskoršom období bola maľba prekrytá bielou farbou, ktorá ju ochránila až do súčasnosti.
O existencii maľby sa vedelo až vtedy, keď mladšia farba začala samovoľne opadávať. V roku 2002 reštaurátori maľbu odkryli, zafixovali a prekryli ochrannou vrstvou omietky, aby zabránili ďalšiemu poškodeniu. Samotné reštaurovanie maľby sa uskutočnilo v roku 2021. Bola vyplnená statická prasklina a omietka bola fixovaná k podkladu. Chýbajúce miesta boli označené dodatočnou retušou. Sú odlíšiteľné od pôvodných častí maľby, ale zároveň umožňujú vnímať fresku v pôvodnom rozsahu a výraze. Súčasťou reštaurovania interiéru bola aj úprava vstupu do krypty a vloženie výplní do okien kaplnky.
Priestor kaplnky je návštevníkom prístupný z empory. Po dokončení murovanej dlažby bude prístupná aj z úrovne samotnej lode. Predpokladaným budúcim využitím kaplnky je prezentácia procesu záchrany a obnovy kaplnky. Zároveň môže kaplnka slúžiť aj ako výstavný priestor.

  • Období realizace: 1. 7. 2021 – 30. 11. 2021
  • Iniciátor: Mgr. Peter Horanský, Ing. Miroslav Matejka, PhD., Mgr. Art. Martin Varga, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
  • Investor: Občianske združenie Hrad Uhrovec, Ministerstvo kultúry SR
  • Dotace: Nadácia VUB grant Poklady Slovenska
  • Další partneři: akad. maliar Ladislav Pavlovský, akad. maliar Sergej Šturdík, Mgr. Ján Sikoriak reštaurátor

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy