FB YouTube YouTube en
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

Park o rozloze 65 ha leží na okraji Uherského Hradiště, navazuje na intravilán města. Tvoří ostroh nad řekou Moravou s velkolepým výhledem na její údolí, na město i na protější pohoří Chřibů. Pomístní název Rochus je odvozen od středobodu areálu – poutní kaple sv. Rocha. Historicky bylo území využíváno jako pastvina, od pol. 20. stol. do roku 2000 pak jako vojenské cvičiště se všemi negativními dopady, které takové využití přináší. Po odchodu armády chce město toto zanedbané území přetvořit do podoby parku, který by měl sloužit jako odpočinková zóna pro místní obyvatele i návštěvníky.
Proměna bývalého vojenského cvičiště v přírodní a kulturní areál trvala přibližně 15 let. Za tu dobu se území stalo součástí systému evropsky významných lokalit NATURA 2000 a později i přírodní památkou. Rekonstrukcí kaple byl znovuobnoven duchovní a liturgický rozměr tohoto místa. Díky podpoře města, soukromých subjektů i strukturálních fondů EU se do areálu podařilo v posledních osmi letech vysadit přibližně 600 nových stromů včetně krajových ovocných odrůd. Od roku 2012 je pak postupně budováno muzeum v přírodě – skanzen lidové architektury prezentující tradiční lidovou kulturu regionu.
Výsledkem revitalizace bývalého cvičiště je propojení moderní ochrany přírody, tradičního hospodaření i současných potřeb citlivého rozvoje na hranici urbanizovaného území města. Uspořádání areálu řeší všechny funkce území (ekologické, rekreační, kulturní) ve vzájemném souladu a propojenosti. Projekt uchovává hodnoty kulturní krajiny a zároveň vytváří území zajímavé pro člověka, pro jeho duchovní, vzdělávací i společenský rozvoj. Významnou součástí je muzeum v přírodě zaměřené na tradiční lidovou kulturu, které je přirozeným zázemím pro tradiční způsoby hospodaření i místem setkávání.

  • Realizace proměny: 2001 – dosud
  • Iniciátor proměny: Představitelé města Uherské Hradiště a zakladatelé skupiny SYNOT
    Investor Investoři: Město Uherské Hradiště, Park Rochus, o.p.s.
  • Partneři a dotační programy: Nadace SYNOT, Regionální operační program Střední Morava, Operační program životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Zlínský kraj, Program švýcarsko-české spolupráce
  • Další partneři realizace proměny: prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., členové správní a dozorčí rady Park Rochus, o.p.s., Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
    členové expertní skupiny Muzea v přírodě Rochus, spolupracující architekti a projektanti a řada dalších partnerů, bez jejichž pomoci by nebylo možné záměr realizovat

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018

Plánování trasy