FB YouTube YouTube en
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

Kasárna spoluvytvářela historii posádkového města Uherské Hradiště téměř 70 let. Vlastnická práva k areálu začalo město uplatňovat od dubna 2002, kdy se po nesnadných jednáních stalo jeho jediným majitelem. Existence tak rozlehlého a opuštěného území (jedná se o 17 ha) představovala pro město příležitost i hrozbu zároveň. Příležitost v případě, podaří-li se využít jeho potenciál pro další rozvoj města a ke zlepšení kvality života jeho obyvatel. Hrozbu pak tehdy, nebude-li naplněn smysluplnými a udržitelnými aktivitami.
Idea přeměny byla poprvé koncipována v roce 1998. Vize budoucího využití předestřela urbanistická studie „Koncepce využití areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti“ z roku 2003, která areál rozdělila do tří základních částí, obytné, vzdělávací a obchodní. Studie byla podrobena veřejné diskusi a následně schválena zastupitelstvem. Souběžně probíhala tvorba nového územního plánu, který již reflektoval tuto zásadní změnu funkčního využití. To byl jeden z klíčových předpokladů rychlého zahájení procesu komplexní revitalizace areálu.
Výsledkem projektu je nová městská čtvrť, která se skládá ze zóny obchodní, vzdělávací (vysokoškolský areál, studentské koleje, menza a centrum pro celoživotní vzdělávání) a obytné. Další objekty jsou využity pro sídla soukromých firem, jeden zakoupil a rekonstruoval Zlínský kraj pro speciální školu. Poslední výraznější investice byly dokončeny v letech 2010 až 2011, kdy město přeměnilo bývalou střelnici na městský park a někdejší shromaždiště vojáků na Zelené náměstí. Součástí areálu jsou i budovy s nájemními a chráněnými byty.

 

 • Realizace proměny: 2. 5. 2004 – 30. 12. 2011
 • Iniciátor proměny: Město Uherské Hradiště
 • Investor: Hlavním investorem je město Uherské Hradiště. Přehled významných projektů:
  2004 - Chráněné byty na Štefánikově ulici (dotace MMR)
  2004 - Byty pro příjmově vymezené občany (dotace SFRB)
  2006 - Regionální vzdělávací centrum – vysokoškolský areál (dotace SROP)
  2006 - Centrum celoživotního vzdělávání (dotace SROP)
  2008 - Revitalizace ulice Verbířská (dotace ROP Střední Morava)
  2010 - Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský park (dotace IOP)
  2010 - Revitalizace Zeleného náměstí (dotace IOP)
 • Další partneři realizace proměny: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, MARLIN, s.r.o.
 • Projektant: G G ARCHICO a.s.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018

Plánování trasy